Konsultacje zostały zakończone. Dziękujemy.

Otwarte pytania do respondentów

W ramach prac nad Planem na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Ministerstwo Rozwoju pracuje nad projektem stworzenia ułatwień prawnych dla funkcjonowania

innowacyjnych przedsięwzięć, w tym zwłaszcza startupów . Istotnym elementem tego projektu - realizowanego we współpracy z Fundacją Startup Poland -

jest zdiagnozowanie najważniejszych problemów i potrzeb związanych z tego rodzaju przedsięwzięciami.


Celowi temu służy ponizsza ankieta,

dzięki której przedsiębiorcy mogą, na bazie swoich doświadczeń, opisać propozycje dotyczące ułatwień formalno-prawnych oraz biznesowych aspektów

funkcjonowania startupów. Liczymy, że uzyskane tą drogą informacje i propozycje przedsiębiorców przyczynią się do wypracowania optymalnych

rozwiązań, odpowiadających faktycznym potrzebom startupów.
Przejdź do proponowanych nazw nowej spółki

Przejdź do proponowanych nazw nowej spółki →