W zakresie organizacyjnym (bariery formalno-prawne) i na etapie rozwoju:

Czy dzisiejsze formy organizacyjno-prawne w KSH są optymalne dla start-upów? Czy aktualny sposób rejestracji wymaga uproszczeń?

Komentarze

26 głosów
Avatar sugester medium
Richard Lucas


1. Poland should benchmark the time and costs of forming a company with Singapore, UK, Estonia. It is obvious that unless it is as fast and simple here to form a company (on online) we are damaging our chances.

2. Poland should have an aggressive "entrepreneur visa" program supported at the highest level. Show you are investing (not have) more than 25K Euro, 100K zloty and you get a visa.

3. Poland should speed up and simplify life for non-Schengen high skill professionals. I know poeple in this category who work in Poland, and cannot got for meetings with clients in the USA because they are "waiting for their documents".

Poland should have the fastest and friendliest visa and Karta Pobytu processing times in Europe. It would give us a huge advantage.

The role and costs of Notaries need to be confronted.


2016-03-17 11:02

Zgłoś naruszenie zasad

15 głosów
Avatar sugester medium
Ania
Sposób rejestracji w KRS dla każdego podmiotu powinien być prostszy.
Opłaty związne z podnoszeniem KZ i innymi zmianami w KRS mogłyby być bezpłatne przez jakiś okres.

2016-03-17 12:38

Zgłoś naruszenie zasad

12 głosów
Avatar sugester medium
Marcin Piechota Intelliseq sp. z o.o.
Największym problemem są powstające zobowiązania podatkowe gdy jedna strona wnosi własność intelektualną aportem a druga gotówkę. Na etapie tworzenia jest to omijane przez tworzenie odrębnej spółki strony wnoszącej własność intelektualną. I ta spółka jest wnoszona aportem. Większy problemem pojawia się gdy inwestor chce spółkę doinwestować.

Opodatkowanie aportu jest realnym problemem w relacjach inwestor-pomysłodawca.

2016-03-17 14:07

Zgłoś naruszenie zasad

7 głosów
Avatar sugester medium
Damian Dec
Problemem nie są przepisy a jakość pracy referendarzy w KRS i sposób obsługi klienta. Bo zakres informacji przedstawianych w KRS można nieco odchudzić, niemniej będą tego negatywne skutki w postaci mniejszej przejrzystości biznesu. A przecież to właśnie transparentność w kwestii kapitału, sposobu jego pokrycia, wspólników, członków zarządu, miejsca i zakresu prowadzenia działalności są kluczowe dla zmniejszania kosztów transakcyjnych, które w Polsce nadal są wysokie.
Dlatego uważam, iż problemem jest przede wszystkim sposób pracy KRS. Wnioski do KRS nie powinny być odrzucane z przyczyn formalnych. Wniosek powinien być wypełniany z referendarzem, tak aby ostatecznie złożony dokument był od razu poprawny formalnie. Wbrew pozorom, byłoby to dużo tańsze rozwiązanie bo oszczędzałoby OGROM pracy polegający na wymianie korespondencji pomiędzy KRS a przedsiębiorstwami. Jeśli składam dokument do KRS, to 3 tygodnie później nie powinienem się dowiadywać, że czegoś nie załączyłem, bo taka rzecz powinna być sprawdzona na etapie składania wniosku. Jeśli złożyłem wniosek i opłaciłem zmianę, to nie powinienem dowiadywać się, że wniosek jest odrzucony, bo niestety, jeden z formularzy, który ja traktowałem jako załącznik, jest de facto samodzielnym formularzem i jeśli chcę go złożyć to wnioskuję o zmianę czyli powinienem ją znów opłacić. I nie powinienem płacić 100 zł w procedurze skargi w tym postępowaniu, prosząc o potraktowanie mojego formularza nie jako wniosku o zmianę a jako załącznik do wniosku.

2016-03-17 13:42

Zgłoś naruszenie zasad

6 głosów
Avatar sugester medium
Arnold Buzdygan
Wymaga uproszczeń. W szczególności:
1. Zmniejszenie wysokości minimalnego kapitału spółki akcyjnej (najlepiej do jak najniższej wartości, nawet 1 tys. zł)
2. Zmniejszenie *wszystkich* opłat związanych z rejestracją spółki, w tym opłat od kapitału.
3. Wprowadzenie elektronicznego sposobu kontaktowania się z sądem, w szczególności
w zakresie obowiązków informacyjnych i usunięcie lub radykalne zmniejszenie opłat.
4. Wprowadzenie dostępnej dla każdego przez Internet strony spółki np. pod adresem www.krs.gov.pl/numer_krs_spółki , na której będą zawsze na bieżąco publikowane wszystkie dokumenty związane ze spółką w tym przesyłane przez spółkę komunikaty do sądu, jej raporty itd.
5. Zróżnicowanie obowiązków informacyjnych, uzależnienie ich od wysokości przychodów albo "sumy bilansowej". W najłagodniejszym wariancie powinny to być tylko informacje generowane "automatycznie" przez księgowość, usunięcie obowiązku ich corocznego badania przez biegłego rewidenta.
6. Usunięcie konieczności zwoływania corocznego walnego zgromadzenia akcjonariuszy i/lub przeprowadzania go w obecności notariusza.
7. Zmianę przepisów (ograniczeń) dotyczących publicznej emisji i obrotu akcjami .
8. Radykalne obniżenie kosztów dematerializacji akcji.
9. Wprowadzenie ogólnie dostępnej, "NIEREGULOWANEJ" giełdy obrotu akcjami wszystkich chętnych do tego spółek akcyjnych.

2016-03-17 19:17

Zgłoś naruszenie zasad

5 głosów
Avatar sugester medium
Joe
Każde przepisy warto upraszczać. I nie tylko dla startupów ale dla wszystkich przedsiębiorstw, tak samo, nie wyróżniać nikogo bo spowoduje zaniedbania wobec innych podmiotów.

2016-03-17 11:41

Zgłoś naruszenie zasad

4 głosów
Avatar sugester medium
Henryk Kułakowski
Możliwość rejestracji uproszczonej spółki (standardowe uproszczone zasady reprezentacji itp) przez internet, bez wstępnej umowy spółki. Umowa spółki do końca pierwszego roku działalności - po emisji akcji i pozyskaniu kapitału od inwestorów

2016-03-17 17:54

Zgłoś naruszenie zasad

4 głosów
Avatar sugester medium
Ela
1. Pozyskiwanie kapitału z zagranicy - dla irlandzkiej spółki wszystko mogło być załatwione przez internet i pocztą. Gdybym chciała sprzedać udziały w polskiej spółce, konieczny byłby udział notariusza i fizyczna obecność inwestora, co jest kompletnie niewykonalne i nieopłacalne zwłaszcza przy małych transakcjach rzędu killkudziesięciu-kilkuset euro.

2. Fenomenalna w Polsce jest bankowość korporacyjna - proszę nie zepsujcie tego! Rekompensuje niemal wszystkie dodatkowe przygody z ZUS i US.

3. ZUS i US - niby nic, ale jednak zarządzanie kontaktami z dwoma organizacjami to więcej pracy i droższa księgowość. W Irlandii składki i podatki załatwia jedna instytucja.Formularze mają mniej stron i jest ich mniej. Mam też opcję opłacania podatków i składek przez direct debit, dzięki czemu też jest trochę mniej myślenia po mojej stronie.

2016-03-18 16:46

Zgłoś naruszenie zasad

3 głosów
Avatar sugester medium
Dobrosław Duszyński
Rejestracja nie jest problemem. Problem to zbyt duża ilość podatków do opłacenia. 23% vat jest wg mnie wystarczającą opłatą. Po co do tego 19% PIT - to zmusza do kombinowania z kosztami tylko, zaburza realny obieg gotówki w przedsiębiorstwie.

2016-03-17 15:00

Zgłoś naruszenie zasad

3 głosów
Avatar sugester medium
wojtek
Najpierw gratuluję podjęcia tematu i życzę wytrwałości, żeby oprócz konsultacji i rozmów, powstały realne, nowoczesne rozwiązania.

Tak naprawdę wiecie co poprawiać bo od dawna mówi się o potrzebach startupów.
Po mojej stronie to ogólna potrzeba minimum formalności i braku opłat za prowadzenie spółki np. przez pierwszy rok. Jest to czas, w którym szuka się modelu biznesowego dla własnej działalności, pierwszych klientów. Dlatego ostatnia rzecz, o której powinno się myśleć to obowiązki wynikające z prowadzenia spółki czy koszty ponoszone na jej utrzymanie (ZUS i inne).

2016-03-17 23:25

Zgłoś naruszenie zasad

1 głos
Avatar sugester medium
Alex Stępień
Kłaniam się,
Pochwalam inicjatywę elektronicznych konsultacji społecznych. Chciałbym zwrócić uwagę na następujące zagadnienie:
Preferencyjne traktowanie przedsięwzięć informatycznych w obliczu dokniemanej bański spekulacyjnej związanej z inwestycjami w oprogramowanie.

2016-03-17 14:11

Zgłoś naruszenie zasad

1 głos
Avatar sugester medium
Beata Marek | cyberlaw.pl
Moje propozycje na szybko:
1. Wymagany co najmniej 1 wspólnik
2. Minimalny wkład kapitału zakładowego (np. 1000 zł)
3. Możliwość założenia spółki drogą elektroniczną albo przez notariusza (umowa spółki w trybie S24 jak najbardziej, ale z możliwością wybrania różnych opcji - np. dotyczących późniejszego podniesienia kapitału czy obejmowania udziałów przez kluczowych pracowników etc.
4. Wraz z wnioskiem do KRS elektroniczne wysłanie informacji do urzędów w celu otrzymania NIP, REGON.
5. Rejestracja automatyczna i nadanie numerów NIP, REGON oraz KRS najpóźniej z chwilą potwierdzenia tożsamości w Urzędzie osoby niezweryfikowanej w systemie albo jeśli przesyła umowę spółki elektronicznie notariusz to już na drugi dzień spółka, żeby miała numery i mogła działać - notariusz powinien mieć uprawnienia na tyle silne - a przecież ma do tego warunki - by weryfikować poprawność i danych i formalne dane wniosku więc nadanie numerów powinno być formalnością. Obecnie zmorą przedsiębiorców jest zbyt długie oczekiwanie na nadanie numerów.
6. Ograniczenie pełnej księgowości na rzecz księgowości uproszczonej zależnej od wysokości dochodów i np. przy zatrudnieniu co najmniej 1 pracownika (umowa o pracę). Przykładowo przy dochodach do 500 000 zł rocznie i 1 pracowniku księgowość uproszczona. Księgowość uproszczona pozwoli na redukcję kosztów i pozwoli je wydatkować na pracownika, którego rzecz jasna gdy zatrudnimy na umowę o pracę to odprowadzane są składki od jego pensji, ale także napędzany jest rynek pracy etc.
7. Podmiotem płacącym podatki rzecz jasna spółka jako osoba prawna. Odpowiedzialność wspólników ograniczona.
8. Spółka może zatrudniać wspólników i wypłacać im wynagrodzenie w formie umowy o pracę.
9. Każdy wspólnik może odliczać straty spółki bądź doliczać dochód netto spółki do własnego dochodu podlegającego opodatkowaniu proporcjonalnie do ilości posiadanych udziałów.
10. Pracownicze udziały czyli tzw. ESOP usankcjonowany prawnie i traktowany albo jako dodatek motywacyjny albo wynagrodzenie za pracę przy zachowaniu preferencyjnych warunków. Jeśli jako wynagrodzenie za pracę to nie może być to traktowane jako opcja na udziały a zbycie udziałów pod warunkiem spełniania określonych, jasnych kryteriów (analogicznie jak kamienie milowe) i samo zbycie udziałów pod warunkiem rzecz jasna zachowania formy notarialnej pod rygorem nieważności przy zachowaniu, że składki na ZUS oraz dochód obliczamy dopiero po objęciu udziałów przez pracownika. Jednak taka konstrukcja możliwa tylko dla pracowników, którzy prowadzą 1 os. działalność gospodarczą albo są zatrudnieni na umowę o pracę i otrzymują wynagrodzenie od innego pracodawcy. W ten sposób osoba może dodatkowo zarobić, ZUS nie zrujnuje startupowców a zespół po roku może z wartości na poziomie 50 zł za udział mieć wartość 500 zł za udział dzięki skupieniu się na swoim rozwoju a nie ciułaniu opłat na podatki gdy zwłaszcza w pierwszych 2-3 latach działalności może być im ciężko. Dopiero w momencie obejmowania udziałów obliczamy jaka jest wartość i przykładowo jak pracownik miał otrzymać 20% to wartość będzie naliczana z chwilą obejmowania udziałów więc będzie np. nie 20X50 jak byłaby na początku a 20X500 i od tej wartości - przyjmijmy 10 000 zł to pracodawca odliczy na ZUS od tej kwoty i je zapłaci a pracownik od pomniejszonej kwoty o ZUS będzie rozliczał się w ramach podatku dochodowego.
11. 2% podatku od sumy wypłacanej dywidendy brutto, jeżeli spółka jest z Polski i beneficjent posiada co najmniej 10% akcji z prawem głosu w spółce (rzecz jasna to spółka z Polski jest tą wypłacającą dywidendę w takim przypadku) , jeśli mniej niż 10% to 10% podatku od sumy dywidendy brutto.
12. Podatek CIT spółki może zostać zaliczony na poczet podatków dla wspólnika proporcjonalnie do jego udziałów.
13. Od sprzedaży udziałów albo obejmowania udziałów nie powinien być pobierany podatek za samą czynność prawną. Powinno być zwolnienie. Przykładowo wspólnik wkłada 50 000 zł do spółki i obejmuje 10% to powinien mieć koszt 50 000 i zmniejszyć w ten sposób swój dochód a spółka ma przychód na poziomie 50 000 zł i ostatecznie wpływa to na jej podatek dochodowy. Ważne jest to by ludzie inwestowali w spółki i by te spółki się rozwijały. Zamiast mnożenia podatków lepiej stworzyć jak najwięcej możliwości do tego by firma mogła się szybko rozwinąć i być konkurencyjna na rynku globalnym oraz w ten sposób ożywia się gospodarkę.
14. Rozważenie czy forma prawna z atrakcyjnymi zwolnieniami podatkowymi etc. dla firm, które zamierzają prowadzić sprzedaż/świadczyć usługi nie tylko na rynku lokalnym/krajowym, ale także regionalnym-unijnym i globalnym-międzynarodowym + zatrudniające co najmniej 1 pracownika (umowa o pracę - ale nie liczymy tutaj ESOP tylko pracownika, który zarabia co najmniej minimalną krajową i pracodawcą jest spółka).

2016-03-18 20:17

Zgłoś naruszenie zasad

0 głosów
Avatar sugester medium
Paweł Kotlarz i Agnieszka Jankowska
Nie ma co sugerować się istniejącymi rozwiązaniami. Trzeba stworzyć coś zupełnie innego i prostego. Po co dywagować o sposobie obrad walnego zgromadzenia? Stwórzcie coś bardziej elastycznego, im prościej tym łatwiej inwestorzy wejdą do startupu. Mamy wrażenie, że źle rozumiecie start-up.

2016-03-31 19:25

Zgłoś naruszenie zasad

        

Dodaj komentarz


odpowiedzi odsłon