Oczekiwane preferencje / przywileje / ulgi np. w początkowej fazie rozwoju

Wskaż obszary, w których oczekiwał/abyś wsparcia w początkowej fazie rozwoju.

Komentarze

42 głosów
Avatar sugester medium
Startupowiec
W przypadku Startupów pierwsze przychody to zazwyczaj mikro transakcje, które powoli pozwalają na weryfikowanie modelu biznesowego. Zwolnienie z podatku oraz prowadzenia księgowości do określonej kwoty przychodów było by na pewno dużym ułatwieniem oraz zwiększyło by skalę nowych przedsięwzięć.

2016-03-17 11:57

Zgłoś naruszenie zasad

31 głosów
Avatar sugester medium
Ania
Ulgi związane z zatrudnieniem: składki ZUS pochłaniają sporą cześć kapitału, która mogłaby zostać przeznaczona na inwestyje w rozówj produktu, rynku, sprzedazy etc.
Zwolnienie ze składek lub zredukowanie ich do określonej kwoty (np. 300 zł), na okres 2 lat, niezależnie od formy umowy i wysokości wynagrodzenia byłoby niezwykle pomocne. Autorskie koszty uzyskania przychodu, przez okres pierwszych dwóch lat powinny wz definicji wynosić 90% i dotyczyć wszystkich zatrudnionych w startupie.

2016-03-17 12:32

Zgłoś naruszenie zasad

16 głosów
Avatar sugester medium
Henryk Kułakowski
Darmowa rejestracja w KRS.
Przez pierwsze 2 lata ZUS za pracowników uzależniony od wielkości przychodów (ZUS pokrywa Państwo jeżeli brak przychodów).
Przez pierwsze 2 lata uproszczona księgowość do odpowiedniej wielkości przychodów (np. 1mln EUR /rok) - jeden raport na koniec roku.
Zwrot wydatków za zgłoszenia patentowe.
Jeżeli startup pozyskuje specjalistę z dużej firmy (pracownik składa wypowiedzenie), to przez pierwsze 6 miesięcy państwo refinansuje 50% pensji, a następne 6 - 25%. Pozwoli to na napływ do startupów wysokiej klasy specjalistów.
Dofinansowanie kosztów uruchomieni i promocji eksportu.

2016-03-17 17:51

Zgłoś naruszenie zasad

12 głosów
Avatar sugester medium
Patryk Szymczak
Osobna, dedykowana forma zatrudnienia polegająca na tym że nie podlega ochronie praw pod kątem kodeksu pracy oraz nie podlega jakiemukolwiek ozusowaniu. Powiedzmy że mogłby to działać dopóki spółka nie zrobi kwartalnego obrotu np. 100k pln lub nie będzie miała 10 osób na pokładzie.

2016-03-17 13:09

Zgłoś naruszenie zasad

9 głosów
Avatar sugester medium
Filip
1. Kwota wolna od podatku dla firmy do 50 000 zł dochodu (wzorem UK). Potem podatek CIT 15% (od nadwyżki).
2. Uproszenie biurokracji związanej z KRS i opłat za zmiany w KRS.
3. Pełna obsługa online zarówno spółki, jak i jej księgowości (bez wizyt gdziekolwiek).
4. Dobrowolny ZUS (ew. zwolnienie przez pierwsze 2 lata działalności).
5. Zwolnienie z VAT do 300 000 PLN rocznie obrotu.
6. Rejestracja spółki w 1 dzień (przez Internet).

2016-03-18 14:02

Zgłoś naruszenie zasad

8 głosów
Avatar sugester medium
Bartosz Gadzimski
Wspomniane ulgi na zus albo chociaż możliwość reinwestowania podatków (ulga - odpis pod warunkiem reinwestycji do kwoty X)

2016-03-17 13:27

Zgłoś naruszenie zasad

6 głosów
Avatar sugester medium
Joe
Zrozumienie (po stronie urzędniczej) specyfiki wyzwań jakie stoją przed nowo powstającymi firmami (nie tylko startupami).

2016-03-17 11:42

Zgłoś naruszenie zasad

5 głosów
Avatar sugester medium
Lech C. Król
Wszelkie formy obniżenia kosztów pracy - w szczególności podatkowych i parapodatkowych oraz maksymalne uproszczenie zasad księgowości.

2016-03-17 16:06

Zgłoś naruszenie zasad

3 głosów
Avatar sugester medium
Dobrosław Duszyński
Znieśmy PIT. Im więcej mamy w kieszeni tym większe wpływy z VAT, więcej zakupów.

2016-03-17 15:03

Zgłoś naruszenie zasad

3 głosów
Avatar sugester medium
Paweł Nowak
Do pewnej kwoty rozliczenie tylko raz w roku (np. tylko przez pierwszy rok, żeby uniknąć nadużyć). Albo firma padnie, ale będzie rosnąć i może zapłacić za księgowość i rozliczenie pierwszego roku.

Co do ulg nie jestem przekonany. Pierwszy etap biznesu to weryfikacja modelu biznesowego i na tym etapie korzysta się z jakiś ulg, to może okazać się, że model pozornie funkcjonuje, kiedy w rzeczywistości, bez ulg, nie ma prawa.

2016-03-18 09:55

Zgłoś naruszenie zasad

3 głosów
Avatar sugester medium
Lech
Startupy nie powinny mieć specjalnych przywilejów. To powoduje powstawanie nierówności społecznych. Każda firma w Polsce powinna być zwolniona z obowiązku płacenia ZUS, a osoby pracujące w polskich firmach od przymusu płacenia podatku dochodowego.

2016-03-18 10:41

Zgłoś naruszenie zasad

3 głosów
Avatar sugester medium
Piotr Nawrocki
Uzależnienie konieczności płacenia ZUS od osiąganych przychodów.
Większość startupów w początkowych fazach nie przynosi jakichkolwiek przychodów.
Ludzie często zwlekają z rejestracją przedsiębiorstwa do momentu, gdy produkt będzie gotowy na wejście na rynek. Przez ten czas tracą okazje na zdobycie funduszy unijnych, które są wyłącznie dla zarejestrowanych przedsiębiorstw.

2016-03-18 11:26

Zgłoś naruszenie zasad

3 głosów
Avatar sugester medium
Robert Maciaszek
1. Podatek zryczałtowany w wysokości 2% przychodów (pod warunkiem rezygnacji przez firmę z obrotu gotówkowego)
2. Maksymalnie uproszczona księgowość - raport z przychodów na podstawie wydruku z konta.
3. ZUS właściciela - obowiązkowa tylko składka zdrowotna
4. ZUS pracownika - obowiązkowe minimum, większa składka - dobrowolna

2016-03-18 14:58

Zgłoś naruszenie zasad

3 głosów
Avatar sugester medium
Piotrek
Dobrowolny ZUS dla właściciela i pracowników

2016-03-18 15:45

Zgłoś naruszenie zasad

3 głosów
Avatar sugester medium
Beata Marek | cyberlaw.pl
Moje propozycje na szybko:
1. Wymagany co najmniej 1 wspólnik
2. Możliwość założenia spółki drogą elektroniczną, ale w trybie S24 z możliwością wybrania różnych opcji - np. dotyczących późniejszego podniesienia kapitału czy obejmowania udziałów przez kluczowych pracowników etc.
3. Wraz z wnioskiem do KRS elektroniczne wysłanie informacji do urzędów w celu otrzymania NIP, REGON.
4. Rejestracja automatyczna i nadanie numerów NIP, REGON oraz KRS najpóźniej z chwilą potwierdzenia tożsamości w Urzędzie osoby niezweryfikowanej w systemie albo jeśli przesyła umowę spółki elektronicznie notariusz do sądu i urzędów to już na drugi dzień spółka, żeby miała numery i mogła działać - notariusz powinien mieć uprawnienia na tyle silne - a przecież ma do tego warunki - by weryfikować poprawność i danych i formalne dane wniosku więc nadanie numerów powinno być formalnością. Obecnie zmorą przedsiębiorców jest zbyt długie oczekiwanie na nadanie numerów.
5. Ograniczenie pełnej księgowości na rzecz księgowości uproszczonej zależnej od wysokości dochodów i np. przy zatrudnieniu co najmniej 1 pracownika (umowa o pracę). Przykładowo przy dochodach do 500 000 zł rocznie i 1 pracowniku księgowość uproszczona. Księgowość uproszczona pozwoli na redukcję kosztów i pozwoli je wydatkować na pracownika, którego rzecz jasna gdy zatrudnimy na umowę o pracę to odprowadzane są składki od jego pensji, ale także napędzany jest rynek pracy etc.
6. Podmiotem płacącym podatki rzecz jasna spółka jako osoba prawna. Odpowiedzialność wspólników ograniczona do wartości kapitału zakładowego.
7. Spółka może zatrudniać wspólników i wypłacać im wynagrodzenie w formie umowy o pracę.
8. Każdy wspólnik może odliczać straty spółki bądź doliczać dochód netto spółki do własnego dochodu podlegającego opodatkowaniu proporcjonalnie do ilości posiadanych udziałów. To jego wybór.
9. Pracownicze udziały czyli tzw. ESOP usankcjonowany prawnie i traktowany albo jako dodatek motywacyjny albo wynagrodzenie za pracę przy zachowaniu preferencyjnych warunków. Jeśli jako wynagrodzenie za pracę to nie może być to traktowane jako opcja na udziały a zbycie udziałów pod warunkiem spełniania określonych, jasnych kryteriów (analogicznie jak kamienie milowe) i samo zbycie udziałów pod warunkiem rzecz jasna zachowania formy notarialnej pod rygorem nieważności przy zachowaniu, że składki na ZUS oraz dochód obliczamy dopiero po objęciu udziałów przez pracownika. Jednak taka konstrukcja możliwa tylko dla pracowników, którzy prowadzą 1 os. działalność gospodarczą albo są zatrudnieni na umowę o pracę i otrzymują wynagrodzenie od innego pracodawcy. W ten sposób osoba może dodatkowo zarobić choć nic defacto nie zarabia bo ma obietnicę wartości udziałów - ZUS nie zrujnuje startupowców a zespół po roku może z wartości na poziomie 50 zł za udział mieć wartość 500 zł za udział dzięki skupieniu się na swoim rozwoju a nie ciułaniu opłat na podatki gdy zwłaszcza w pierwszych 2-3 latach działalności może być im ciężko. Dopiero w momencie obejmowania udziałów obliczamy jaka jest wartość i przykładowo jak pracownik miał otrzymać 20% to wartość będzie naliczana z chwilą obejmowania udziałów więc będzie np. nie 20X50 jak byłaby na początku a 20X500 i od tej wartości - przyjmijmy 10 000 zł to pracodawca odliczy na ZUS od tej kwoty i je zapłaci a pracownik od pomniejszonej kwoty o ZUS będzie rozliczał się w ramach podatku dochodowego.
10. 1% podatku od sumy wypłacanej dywidendy brutto i beneficjent posiada co najmniej 10% akcji z prawem głosu w spółce (rzecz jasna to spółka z Polski jest tą wypłacającą dywidendę w takim przypadku) , jeśli mniej niż 10% to 10% podatku od sumy dywidendy brutto.
12. Podatek CIT spółki może zostać zaliczony na poczet podatków dla wspólnika proporcjonalnie do jego udziałów.
13. Od sprzedaży udziałów albo obejmowania udziałów nie powinien być pobierany podatek za samą czynność prawną. Powinno być zwolnienie. Przykładowo wspólnik wkłada 50 000 zł do spółki i obejmuje 10% to powinien mieć koszt 50 000 i zmniejszyć w ten sposób swój dochód a spółka ma przychód na poziomie 50 000 zł i ostatecznie wpływa to na jej podatek dochodowy. Ważne jest to by ludzie inwestowali w spółki i by te spółki się rozwijały. Zamiast mnożenia podatków lepiej stworzyć jak najwięcej możliwości do tego by firma mogła się szybko rozwinąć i być konkurencyjna na rynku globalnym oraz w ten sposób ożywia się gospodarkę.
14. Rozważenie czy forma prawna z atrakcyjnymi zwolnieniami podatkowymi etc. dla firm, które zamierzają prowadzić sprzedaż/świadczyć usługi nie tylko na rynku lokalnym/krajowym, ale także regionalnym-unijnym i globalnym-międzynarodowym + zatrudniające co najmniej 1 pracownika (umowa o pracę - ale nie liczymy tutaj ESOP tylko pracownika, który zarabia co najmniej minimalną krajową i pracodawcą jest spółka).

2016-03-18 20:30

Zgłoś naruszenie zasad

3 głosów
Avatar sugester medium
Beata Marek | cyberlaw.pl
Jeszcze bardzo ważna rzecz dotycząca ZUS.
1. Jeśli spółka zatrudnia pracownika i jest już on gdzieś zatrudniony to ZUS płatne tylko w jednym miejscu - tam gdzie zarabia najwięcej a jeśli zatrudniamy w ramach ESOP osobę na emeryturze to w ogóle składek na ZUS nie liczymy.
2. Jeśli wspólnicy decydują się tylko na pracę w spółce i są przez spółkę zatrudnieni to przez pierwsze 2 lata preferencyjny ZUS analogicznie jak mają 1 osobowe działalności.

2016-03-18 20:56

Zgłoś naruszenie zasad

3 głosów
Avatar sugester medium
Krzysztof Nędzyński
@Wszyscy - proszę wpisujcie tylko jedno zagadnienie w jednym wpisie, bo ciężko głosować na zestaw 10 propozycji, z których część jest OK a część nie.

2016-03-18 22:23

Zgłoś naruszenie zasad

2 głosów
Avatar sugester medium
Krzysztof Nędzyński
Nie trzeba płacić ZUSu za pracowników, pod warunkiem że dostają udziały. Ubezpieczenie zdrowotne pokrywa państwo. To wszystko rzecz jasna tylko do pewnego etapu rozwoju firmy.

2016-03-18 22:34

Zgłoś naruszenie zasad

1 głos
Avatar sugester medium
Krzysztof Nędzyński
@Patryk Szymczak - OK, pod warunkiem, że pracownicy dostają udziały.

2016-03-18 22:17

Zgłoś naruszenie zasad

1 głos
Avatar sugester medium
PAWEL B.
1 cit płacony od drugiego roku dzialanosci przy limicie dochodow rocznie np 80 tys pln.
2 uproszczona z mniejsza iloscia kont pełna ksiegowosc a poprzez to tansza w obsludze w biurze rachunkowym
3 mozliwosc dokonania rezerw z calego zysku netto przez okres dwoch lat
4 brak placania zaliczek na podatek cit przez okres 2 lat
5 zwolnienie z pcc wszelkich czynosci ktore ten podatek dzisiaj obejmowal przez okres 2 lat
6 stosunek pracy tylko jako kontrakt menedzerski przez okres 2 lat potem mozliwe cokolwiek
7 linia gwarancyjna/poreczeniowa z BGK na 80 %kwoty finansowania na produkty bankow komercyjnych np z limitem 100tys zl, z poreczeniem wspolnikow start-upu w 20% od drugiego dnia dzialalnosci.
8 badz tez program kredytu technologicznego pod zaliczke np 80% z NCBR juz od drugiego dnia dzialanosci z mozliwym poreczeneim BGK przy wspolacy z bankami komercyjnymi bez gornego limitu kwoty dofinansowania
9 mozliwosc wniokowania na dofinansowanie projektu z NCBR bez tworzenia spolki lecz na promesie jej stworzenia.

2016-03-18 22:40

Zgłoś naruszenie zasad

1 głos
Avatar sugester medium
Maciek
1. Uproszczona forma księgowości, analogiczna jak działalność gospodarcza a nie jak sp. z o.o. do limitu np. 150 tys. przychodu.
2. Możliwość połączenia przychodów z działalności spółki z przychodami z pracy na etat celem odliczenia kosztów.

2016-03-19 23:39

Zgłoś naruszenie zasad

1 głos
Avatar sugester medium
Piotr Słupski
Dla startupów wszelkie przepisy mają być proste i jasne.

1. Kwota wolna od podatku dla firmy do 50 000 zł dochodu (wzorem UK). Potem podatek CIT 15% (od nadwyżki).
2. Uproszenie biurokracji związanej z KRS i opłat za zmiany w KRS.
3. Pełna obsługa online zarówno spółki, jak i jej księgowości (bez wizyt gdziekolwiek).
4. Dobrowolny ZUS (ew. zwolnienie przez pierwsze 2 lata działalności).
5. Zwolnienie z VAT do 300 000 PLN rocznie obrotu.
6. Rejestracja spółki w 1 dzień (przez Internet).

2016-03-21 11:30

Zgłoś naruszenie zasad

0 głosów
Avatar sugester medium
Marek Antoniuk
Brak podatku dochodowego dla osób fizycznych za objęcie udziałów poprzez aport.

2016-03-18 10:59

Zgłoś naruszenie zasad

0 głosów
Avatar sugester medium
Paweł Kotlarz i Agnieszka Jankowska
Brak ulg i preferencji w ZUS i US, żeby uniknąć nadużyć ze strony firm, przenoszenia pracowników do Start-upów. Start-up jest początkową fazą rozwoju przez cały swój okres funkcjonowania.

2016-03-31 19:05

Zgłoś naruszenie zasad

        

Dodaj komentarz


odpowiedzi odsłon