Konsultacje zostały zakończone. Dziękujemy.

Proponowane nazwy nowej spółki

W ramach prac nad Planem na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Ministerstwo Rozwoju pracuje nad projektem stworzenia ułatwień prawnych dla funkcjonowania

innowacyjnych przedsięwzięć, w tym zwłaszcza startupów . Istotnym elementem tego projektu - realizowanego we współpracy z Fundacją Startup Poland -

jest zdiagnozowanie najważniejszych problemów i potrzeb związanych z tego rodzaju przedsięwzięciami.


Celowi temu służy ponizsza ankieta,

dzięki której przedsiębiorcy mogą, na bazie swoich doświadczeń, opisać propozycje dotyczące ułatwień formalno-prawnych oraz biznesowych aspektów

funkcjonowania startupów. Liczymy, że uzyskane tą drogą informacje i propozycje przedsiębiorców przyczynią się do wypracowania optymalnych

rozwiązań, odpowiadających faktycznym potrzebom startupów.
Przejdź do otwartych pytań do respondentów

51 głosów

Startupowa Spółka Akcyjna (SSA)


30 głosów

Spółka Akcyjna Uproszczona (SAU)


24 głosów

Prawa i Sprawiedliwa Spółka Akcyjna (PISSA)


23 głosów

Uproszczona Spółka Akcyjna (USA)


7 głosów

Spółka z nieograniczoną innowacyjnością (Sp. z n.i.)


3 głosów

Innowacyjna Prosta Spółka Akcyjna (IPSA)


1 głos

Prosta Spółka Akcyjna dla Innowacji (PSAI)


0 głosów

TECHNOLOGICZNA SPÓŁKA AKCYJNA ( T.S.A. )


0 głosów

Innowacyjna Niepubliczna Spółka Akcyjna (INSA)


0 głosów

Warunkowo Aktywna Spółka Akcyjna (WASA)